menu

Zangspelletjes

Mooi Anna  

Fusien van den Ent 

Net als in de sprookjes zijn in oude zangspelletjes zinnebeelden te vinden van de eeuwige gang van natuur en mensenleven, beelden over geheimen van leven en dood, van de ontwikkelingsgang van de mens.

Zo is 'Mooi Anna' een opstandingsspel met veel motieven als in het sprookje 'Van de Wachtelboom', en is 'Witte Zwanen, zwarte Zwanen' een spel over de verbinding van onze wereld met de geestelijke wereld.

Spelletjes als 'Hier is 't groen, daar is 't groen' en 'Magoggeltje' zijn ook beelden van realiteiten.

Meer over zangspelletjes is te vinden in 'De kleuter en de zang¬spelletjes' van D.Udo de Haes, en in Mellie Uylderts 'Verborgen wijsheid van oude rijmen'.

Beelden in 'Mooi Anna'.

Een levende, beweeglijk denkende ziel (Anna, één van de drie normen) komt op aarde, (de steen). In de versie 'Mooi Anna zat op majesteit' kan je denken aan een verheven ontwikkelingsgraad van Anna, of aan de verheven strekking van het gebeuren. Anna weent, vgl. Marleentje in het sprookje.

Frederik - wrederik of 'der Fritz', de Boze, het rationele denken - doodt het levende, beeldende denken.

Anna wordt in een kist gelegd (als Osiris) , in een aards lichaam, en onze cultuur begraaft haar.

Maar ze staat op!!

Anna zit op een steen; in een kring daaromheen lopen hand in hand de andere kinderen zingend rond, bij elk nieuw couplet in de andere richting.

1. Mooi Anna zat op ene steen (of: op Majesteit)

2. Daar zat zij zo te wenen (Anna doet de handen voor de ogen)

3. Daar kwam haar lieve moeder aan (moeder komt uit de kring naar Anna toe)

4. Zeg Anna waarom ween je zo (zingt moeder) Anna haalt de handen van haar ogen.

5. Omdat ik morgen sterven moet (zingt Anna)

6. Wie heeft je dat nu wijsgemaakt (moeder)? Dat zei die boze Frederik (Anna)

8. Daar kwam die boze Frederik aan (de kring) Frederik komt uit de kring naar Anna.

9. Die hakte haar het hoofdje af (kring) Fr. tikt Anna op het hoofd.

10. Nu wordt zij in een kist gelegd (moeder en Frederik tillen Anna aan handen en voeten op en leggen haar neer)

11. Nu gaan wij haar begraven.

12. Nu is zij weder opgestaan (Anna staat op en de kring danst om haar heen).

Een voor kleuters aangepaste versie staat in 'De kleuter en de zangspelletjes ' van D. Udo de Haes.

© Het Zonnejaar 1980 - 2024