menu

Van Sophia naar Anthropos-Sophia

Marike van Bemmelen-van Giessen  

Overige auteurs 

Van Sophia - Verleden-Heden-Toekomst - naar Anthropos-Sophia

Met de EURYTHMIE willen wij tot in het beleven van bovenstaande woorden komen. Immers, eurythmie kan je uitleggen als "zichtbaar spreken en zichtbaar zingen" m.a.w. datgene wat in- en met het betreffende woord uitgesproken, c.q. gezongen wordt, en wat in de lucht- en lichtaether voor onze huidige ogen onzichtbaar "verdwijnt", kan je met hulp van de eurythmie meer "body"geven, zodat je het woord daadwerkelijk "zien"kan. Laten we een poging wagen:

Wij gaan rechtop staan en realiseren ons dat wij ACHTER ons niet kunnen zien Toch is er achter onze rug een hele wereld; b.v. de muur van de zaal die mede het dak steunt waaronder wij staan. Daarachter is een gang en daar weer achter klaslokalen én een buitenmuur én een tuin afgegrensd door een sloot met daarachter een heel dorp met huizen—misschien is één huis wel ons eigen home…

Tot zover wat er achter ons in de RUIMTE is.

Dan is er ACHTER ieder van ons een verleden; er zijn kleinkinderen, kinderen, ouders en leraren en vrienden, planten en dieren en mineralen zijn in de afgelopen 70, 60, 50, 40, 30 jaar bij ons gaan horen… De herinneringen die dat allemaal bij ons oproept horen bij ons. We kunnen er als het ware tegenaan LEUNEN. Die herinneringen geven mij de zekerheid dat ik besta als TIJD -wezen en nu hier sta. Zowel de -ruimte- realiteit als de genoemde -tijd- realiteit zijn achter mij. Je kan Het ook wel "de geworden wereld" noemen. Of poëtischer "de VADERWERELD van al het ZIJN" of kortweg: het verleden, dat wat een zijnstoestand vertegenwoordigd.

Met de A van de VADER verbinden wij ons met het achter ons liggende.

Met de I van HIER ben IK, wat wij te danken hebben aan de "IK-BEN", staan wij in het HEDEN. Wanneer wij ons slap voelen, Weten wij heel goed dat die I een heel gevecht met onszelf, met de keuzes die wij maken is. Het evenwicht tussen te veel willen doen en overbelast raken en met een schuldgevoel lopen, omdat wij menen te weinig te doen, is overbekend. Het beroemde en beruchte juiste MIDDEN veroveren, wat altijd wordende is en weer vergankelijk is, wat eigenlijk nooit IS of het is alweer voorbij!

Wij gaan nu erbij LOPEN: wij maken de voet los uit het verleden en dragen de voet - labiel evenwicht - over het heden en zetten de voet behoedzaam neer naar de TOEKOMST toe. Over het labiele evenwicht is op te merken, dat wij een flinke innerlijke kracht op moeten brengen om dat labiele - in het huidige NU levende -moment te overbruggen en daarbij de rug licht en recht te houden. (even een uitstapje naar de kracht van de E: vele E's die de wervels van onze ruggegraat constant maken zijn de basis waarop wij onze I bouwen. Als wij dan bedenken, dat de E een geschenk is van de planeet Mars, die ook de basis van het ijzer in ons bloed is, dan zien wij hier een prachtig voorbeeld van de samenwerking van Mars met Mercurius, in ons lichaam. Mercurius is de inspirator van onze I)

Deze bode der goden helpt ons op aarde, ons zowel met de aarde vertrouwd te voelen in samenwerking met Mars, als ons te verbinden, steeds opnieuw, met de wereld van het licht en de wijsheid waar wij in de behoedzame O, daar waar de voet met het lopen de aarde weer betreedt, aangekomen zijn.

O - wereld. Daar valt veel over te ervaren:

O de klank die Jupiter/Zeus ons schenkt. Klank van wijsheid, moed! "O, zit dat zó! P'Zeggen wij als wij iets goed begrepen hebben. Als wij ons verdiept hebben in hoe het in het kOninkrijk van onze buurman/vrouw toegaat en het ons lukt onze Oordelen en vooroordelen terug te houden en werkelijk mee-luisteren, mee-leven, mee-lijden met onze naasten. O Dat brengt ons naar een heel groot thema van de O.

Namelijk: de wereld van de ZOON, die wereld waar wij ernaar streven liefdevol ons in te zetten voor de medemens, de aarde én onze idealen.

Samenvattend: wij zijn met één enkele pas van de A over de I naar de O gereisd, van het verleden—over het heden—naar de toekomst.

(Voor de liefhebbers nog een uitstapje naar de OE van TOEKOMST. Onze vOEten staan in OE; net als het karrespoor op de weg gaat links NAAST rechts, -anders zet je jezelf letterlijk de voet dwars—. Wij lopen ons levenslot af -wat het verleden betreft—en lopen ons levenslot tegemoet -wat de toekomst betreft—met MOED!!)

Nu gaan wij 12 Maart 2005 ook werken over de nieuwe Sophia!

Uitgangspunt is het kunstwerk, het grote houten beeld, dat onze geëerde leraar, Rudolf Steiner gebeeldhouwd heeft, voor een deel samen met de engelse beeldhouwster Edith Marion.

Wij zien daar de mensheidsrepresentant, streng én liefdevol het evenwicht houdend én tegelijkertijd ieder zijn plek toewijzend, tussen twee machtige krachten. Wij mensen worden sinds onheugelijke tijden door die twee machtige krachten op de proef gesteld en uitgedaagd ons bewustzijn zó te scholen, dat wij hen herkennen en daardoor over verre toekomsttijden hen verlossen kunnen. Voorlopig is de opgave voor de moderne mens - en dat is de aansporing die genoemd beeldhouwwerk ons geeft - dat ieder zich schoolt en zelfkennis oefent opdat wij deze twee: Lucifer en Ahriman IN ons en OM ons herkennen en ons dienovereenkomstig leren gedragen.

Door dit herkennen te oefenen dragen wij bij aan een stuk genezing, aan héélwording van wat sinds de uitdrijving uit het Paradijs, uitelkaar gevallen is (zoals het kinderliedje zingt: "in duigen gevallen is—Jan Huigen"

Met de eurythmie gaan wij in een grote kring in groepjes van drie staan.

* gaat rustig schrijdend in de kring rond. Met de I afwisselend rechts en links. Aangekomen op zijn uitgangspunt maakt * de M. De M is de klank van het evenwichtige MIDDEN, de MENS, de MOGELIJKHEID, de MAAGD, MOED

# gaat met koperstaaf en maakt S gebaren. De S van SLANG. Die angSt inboe-boezemd, de SLAG, die STAGNATIE veroorzaakt, de Scherpe tong, die wonden slaat, de Schurk. S Ahrimanische klank: blikSem, verwoestend # maakt hoekige vormen

+ gaat als enthousiaste Hemelbestormer, de stralende Lucifer, de Lichtdrager:

  • zonder wie geen kunst en cultuur zou bestaan - rond met de H van Hoera,
  • van Heerlijk, van Hoger en Hoger, maar ook Honger
  • gelukkig is er de Humor, waarmee wij dit aardse tranendal kunnen relativeren en uitHouden. + maakt ronde vormen en probeert de
  • middelste persoon te verleiden, te verblinden, met slangachtige manieren en met Ha Ha Ha!

Tot slot ofenen wij vanuit de wijsheidsgodin ISIS, die alles overziet het gebaar van het dierenriemteken de Kreeft.

Daaruit ontstaan twee klanken van het alphabeth, te weten: F en V.

F wij laten met de F elkaar weten, dat wij goed geinFormeerd zijn en ons niet Zomaar wat op de mouw laten spelden "pff, kom nou! Is dat echt waar. Watje daar zegt?" of "Pff—'t zou me wat!" (ik weet wel beter) (ik weet diepere redenen en overzie meer)

V de V van Vrede, vrede die de Verlosser brengt in ieder mensenhart, dat het opnemen wil, waardoor diepe dankbaarheid en Vreugde kan ontstaan op aarde.

Tot slot: Nu kunnen wij samen het hele woord, de naam van de wijsheid: SOPHIA eurythmiseren. S O PH I A.

Wij begonnen met drie-delig lopen met de klanken: AIO

Nu zijn de klanken andersom gekomen! Wij beginnen met de O dan I dan A als een terug-herinneren. (SOPHIA)

In oud-testamentische tijden beleefden de mensen deze mysterie-klanken als: I O A, waaruit het godenwoord I O A (ch v), JECHOVA = JEHOVA is ontstaan Voor de huidige tijd geeft Rudolf Steiner aan dat wij er goed aan doen IA O te oefenen.

Om dat uit te leggen is een hoofdstuk apart. Ik beperk mij nu tot het hoofdstuk: Van Sophia tot Anthropos-Sophia

© Het Zonnejaar 1980 - 2024