menu

Keltisch gezang 'Ik ben'

Element vuur  

Christja Mees-Henny 

Ik ben de wind die over de zee blaast
Ik ben een golf van de oceaan
Ik ben het ruisen van de branding
Ik ben zeven heerscharen
Ik ben een sterke stier
Ik ben de adelaar op een rots
Ik ben een straal van de zon
Ik ben het mooiste gras ter wereld
Ik ben een moedige wilde beer
Ik ben een zalm in het water
Ik ben een meer op de vlakte
Ik ben een vindingrijke kunstenaar
Ik zwaai mijn zwaard als overwinnaar
Ik kan mijn gedaante veranderen Als een God.

In het gezang van de bard Taliesin (een leerling van Merlijn) zingt de Keltische natuurgeest,en getuigt van de gave zich in de dingen en schepselen van de wereld in te leven, zich daarin te veranderen.

De oorsprong van dit lied moet al héél oud zijn. Er zijn nog geen Christelijke elementen in doorgedrongen.

Het bijzondere van Ierland is, dat vóórchristelijke keltische bardenscholen in de christelijke tijd onaangetast bleven voortbestaan, en dat hier de oude mythische Goden- en heldenliederen bleven voortklinken, en dat de oude overleveringen werden verrijkt door christelijke teksten.

© Het Zonnejaar 1980 - 2024