menu

Johannes uitverkoren

Overige auteurs 

Johannes uitverkoren

2 Uw hand mocht Jezus dopen
in 't water der Jordaan
De hemelpoort ging open.
Gods Geest kwam zwevend aan.

3 Gij kwaamt het licht verkonden,
en gaaft getuigenis,
Van 't Lam dat neemt de zonden,
van 't Lam dat Christus is.

4 Hij hebt de weg des Heren
voor Zijne komst bereid,
bereid voor die U eren,
de Weg der Zaligheid.

© Het Zonnejaar 1980 - 2024