menu

Jaarfeestencirkels

Christja Mees-Henny 

Vroeger waren de feesten helemaal in het sociale leven opgenomen. De priesters leidden de bewerking van de aarde, zij lazen aan de zon-, maan- en sterrenstand af wanneer er gezaaid en geoogst moest worden. Het bloeien en rijpen gebeurde in de grote wereldsamenhangen. En daarmee waren altijd feesten verbonden.

Quiberon, cromlechs (steencirkels) en menhir, uit 'Zon en kruis' van Jacob Streit

Er zijn plaatsen op aarde die ons nog aan deze tijden herinneren; bv.de Nascalij- nen in Peru, steencircels in Engeland en Ierland, de Externsteine in Duitsland. De mensheid is zich gaan emanciperen en van God en de wijsheid los gekomen. Wij mensen hebben een soort eigenwijsheid ontwikkeld die desastreus dreigt te worden. Wij zijn de zaai- en oogstmythen kwijt, en daarmee ook de feesten. Maar feesten zijn voor de ziel, wat voeding voor het lichaam is. Feesten kunnen ons gezond houden of -maken, als we ons er bewust mee verbinden.


Zonnejaarcirkel om zelf te maken

Werkbeschrijving

  • Klik op bovenstaand plaatje (PDF, link opent in nieuw venster) en druk de werktekening zo groot mogelijk af.
  • Knip het losse segment uit.
  • Maak een snede in de kleine ronde lijn (aan de binnenzijde) boven 'mensworden van Christus'.
  • Schuif de punt van het segment in de gesneden opening en zet het met een splitpen door het middelpunt van de jaarcirkel vast (het woordje lentepunt zichtbaar).
  • Kleuren naar keuze.

Over de jaarcirkel

Kleuren zijn wezens, openbaringen van de wereldziel, waarin de mensenziel leeft, die ook haar wisselende kleurbelevingen heeft. Daarom is de jaarcirkel gekleurd.

Zoals de uitgewaaierde kleuren van de regenboog ontstaan doordat het zonlicht door de regen of een prisma schijnt, zo waaieren de kleursferen van de christelijke jaarfeesten zich over de kringloop van het jaar uit doordat de Christuszon in de duisternis van de aarde, de ruimte en de tyd schijnt. De ontstaansbron van de kleuren is de zon in wisselwerking met de duisternis. De ontstaansbron van de christelijke feesten in de kleursferen van de seizoenen, is de Christuszon in wisselwerking met de duisternis van het onbewuste.

De jaarfeesten liggen in de kleursferen van de seizoenen, door de kringloop van het jaar heen, ingebed als gouden lichtjes uit het paradijs. Licht en duisternis als twee grote wereldkrachten zetten zich met elkaar uiteen. Daarbij kunnen we de duisternis niet alleen als'boos'beschouwen, maar ook als onbewust gebied en scheppend. Zaad ontkiemt immers in de donkere aarde, de duisternis van de aarde brengt leven voort, en in de donkere nacht worden de gebeurtenissen van de dag verwerkt en hersteld.

Het mysterie van geboorte, dood en opstanding ontvouwt zich in de jaarfeesten als kleuren in de regenboog, die allemaal verschillende aspecten vertegenwoordigen van het geestelijke licht van de Christuszon.

Op de linkerhelft van de jaarcircel zien we de feesten van kerstmis tot pasen, die de menswording van Christus als boodschap in zich dragen. Op de rechterhelft van de jaarcircel zien we de feesten die de christenwording van de mens als boodschap in zich dragen. Van Sint Jan tot Sint Nicolaas richten de feesten zich naar heiligen, die als voorbeeld de navolging van Christus hebben nagestreefd. Heel duidelijk is dat herkenbaar in de feesten van de heiligen van de herfst: Sint Joris, Sint Maarten, en Sint Nicolaas. Allerheiligen valt daartussen.

De bewegelijke feesten in het jaar

De feesten Carnaval, Palmpasen, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn de bewegende feesten van het jaar, zij vallen elk jaar op een andere datum, afhankelyk van de maan. Pasen valt nl. op de eerste zondag na de eerste volle maan na het lentepunt, (21 maart, als dag en nacht even lang zijn).

De feesten van Carnaval tot Pinksteren zijn van deze paasdatum afhankelijk.bewegen mee; alle andere feesten staan vast. Daarom heeft de afgebeelde jaarcircel die we zelf kunnen maken, dit bewegende segment, waardoor pasen kortere of langere tijd na het lentepunt gedraaid kan worden: pasen valt, afhankelijk van de volle maan, soms vröeger, soms later.

Er is een tendens in de samenleving om ook de paasdatum vast te zetten: veel efficienter voor de economie en makkelijker voor de vacanties in het onderwijs! Maar gelukkig zijn er nog voldoende mensen die tegen deze maatregel protesteren, omdat in gezien wordt dat deze tijd van het jaar ons juist heel speciaal met de bewegingen in de kosmos verbindt.

Ritmen

De jaarfeesten liggen als lichtjes ritmisch over het jaar verspreid. Ritmen zijn levensdragers, daarom is het bijzonder om waar te nemen hoe bijna alle jaarfeesten ± 40 dagen uit elkaar liggen. Op de.jaarcircel is dat aangegeven. Het getal 40 duidt op een bijzondere wetmatigheid. We komen deze wetmatigheid in de Bijbel, in een mensenleven en ook in de levensprocessen tegen.

De Bijbel:

40 jaar trekken de joden door de woestijn naar het beloofde land.

40 dagen is Christus na de doop in de Jordaan in de woestijn.

Mensenleven:
'Het leven begint met 40' is een gezegde (midlife crisis).

Levensprocessen:

40 weken zwangerschap (9 maanden) van een mens.

40 dagen (6 weken) zwangerschap van een dier (hond, poes)

40 dagen (6 weken) herstel van een botbreuk (helende werking).

40 dagen heeft een kiem nodig om in verschijning te komen.

40 dagen tussen de jaarfeesten is een noodzakelijke wetmatigheid voor een metamorfose.

Knutselidee voor aardezonnetje

1, Trek met een passer een cirkel op een vierkant wit karton. Kleur de aardebolcirkel vrolijk oranje. Teken de jaarfeesten erop.

2. Span een draad om de plaat om de plaat op te hangen, rondom het vierkant. Bevestig deze aan de vier hoeken, zodat het beeld rond gedraaid kan worden.

© Het Zonnejaar 1980 - 2024