menu

Improviseren

De Zonnejaargroep 

Het gebeurde twee jaar geleden tijdens onze eigen Sint Jansviering buiten in de tuin bij een vuurtje, met stokbrood en een pan soep: Na het eten verdwenen ineens 2 kinderen uit de kring en kwamen na enige tijd weer terug, verkleed als boer en boerin. Ze zongen een liedje en speelden erbij. Er werd van alles omheen verzonnen. Het werd een hele opvoering waar we veel plezier in hadden.

Waarom vind ik dit spontane, los van iedere verplichting ontstane spel nu zo goed passen bij het Sint Jansfeest?

Johannes de Doper liet zijn leerlingen een onderdompeling ondergaan in het stromende water van de Jordaan om hen innerlijk voor te bereiden op het nieuwe dat komen zou.Het water werkte bevrijdend, maakte los uit een soort verstarring, een te sterke gebondenheid aan oude gewoonten en gedachten.

Water maakt los en beweeglijk omdat het zelf beweeglijk en vrij van iedere vorm is.

Water is het element dat elke vorm aanneemt die wij eraan geven. Wij moeten die vorm geven, zoals ook wij degenen zijn die vorm moeten geven aan die beweeglijke stroom van gevoelens binnen in ons.

Vanaf Kerstmis beleven we in de jaarfeesten de menswording van Christus.

Met het Sint Jansfeest begint de tijd van het christen-worden van de mens.

Als je vanuit je eigen kern leert die wereld in jou te beheersen, kun je langzamerhand ook van daaruit de wereld om je heen gaan vormgeven.

Vanuit die gedachtengang kan het improviseren misschien een hulp zijn om naast het loskomen van ons dagelijkse zelf, dat willen-vormgeven te oefenen.

Beweeglijk als water, met vurige overgave, en toch luchtig als een zeepbel, en met de voeten op de grond!

© Het Zonnejaar 1980 - 2024