menu

Het Getal twaalf en dertien

Alice Woutersen 

Twaalf wordt wel het getal van de hoorn des overvloeds genoemd. Dit is een symbolische aanduiding, die in onze tijd wat vreemd aandoet. Voor ons zijn cijfers hulpmiddelen om mee te rekenen, maar dat was vroeger anders. Het getal 1 was het teken voor de oereenheid, 2 was verbonden met de deling en de dualiteit, terwijl 3 de dualiteit weer heelde tot eenheid en in die zin een helend c.q. heilig getal was.

Het getal 7 was verbonden met de zeven planeten en op die manier verbonden met de beweging en de tijd, terwijl 12 verbonden was met de twaalf tekens (sterrenbeelden) van de dierenriem, de vaste sterren, die a.h.w de ruimte vormden en tevens beeld waren voor de macrokosmos.

Waarom de hoorn des overvloeds? In getalwaarden is 12 te delen door 2, 3, 4 en 6 en als je dat optelt is dat samen 15 en dat is meer dan het originele getal, vandaar de over­vloed.

Getallen symbolieken waren in alle oude mysteriën bekend, de Kabbala is daar o.a. nog een uitloper van.

Wanneer je er op let vind je overal dit getal 12. Voorbeelden zijn: 12 maanden in een jaar; 2x 12 uren in een dag; de mens heeft 12 hersenzenuwen en 12 zintuigen; er zijn 12 deugden; 12 discipelen van Jezus, 12 makkabeeën, die streden voor de vrijheid van het Joodse volk, 12 Arthur-ridders, 12 Bodhisattvas, 12 zalen waarin de germaanse goden woonden, 12 schepenen in een gilde enz. Daar waar 12 mensen in een twaalftal verenigd zijn is vaak een dertiende overkoepelend aanwezig, dit kan een mens zijn zoals koning Arthur, maar ook een geestelijk wezen uit wiens naam er gewerkt wordt.

Deze 12 en 13 vind je ook bij de Heilige Nachten. Het is net een jaar in een notedop, d.w.z. elke dag symboliseert een maand. Je kunt deze dagen ook verbinden met de sterren­beelden van de dierenriem of met de zintuigen. Maar hoe doe je dat? Welke volgorde houd je aan?

Wie zich hier in begeeft ziet door de bomen al gauw het bos niet meer, er is een veelheid aan ideeën en uitwerkingen. Wat is de waarheid? Ik denk dat wij dat eerlijk moeten gaan uitproberen! Enige vastigheid hebben wij gelukkie wel: de twaalf sterrenbeelden.

12 sterrenbeelden

Ram 21-3 t/m 20-4
Stier 21-4 t/m 21-5
Tweeling 22-5 t/m 21-6
Kreeft 22-6 t/m 22-7
Leeuw 23-7 t/m 23-8
Jonkvrouw 24-8 t/m 23-9
Weegschaal 24-9 t/m 23-10
Schorpioen 24-10 t/m 22-11
Boogschutter 23-11 t/m 21-12
Steenbok 22-12 t/m 20-1
Waterman 21-1 t/m 18-2
Vissen 19-2 t/m 20-3

De tekens van de dierenriem werden door de tijden heen verbonden met delen van het menselijke lichaam. Bovenstaande schets is gemaakt naar een afbeelding uit het middeleeuwse boek "Les trés riches heures du Duc de Berry".

12 deugden

Deze twaalf deugden heeft Steiner in zijn " Anweisungen jur eineesoterischen Schulung" GA 245 verbonden met de twaalf tekens van de dierenriem. De deugden zijn kwaliteiten die de mensenziel nodig heeft voor zijn leven en ontwikkeling.

Ram Ehrfurcht, Devotion werden zu Opferkraft.
Eerbied, vroomheid (toewijding) worden tot offerkracht.
Stier Inneres Gleichgewicht wird zu Fortschritt.
Innerlijk evenwicht wordt tot vooruitgang.
Tweeling Ausdauer, Standhaftigkeit, Durchhaltekraft werden zu Treue.
Uithoudingsvermogen, standvastigheid en volharding worden tot trouw.
Kreeft Selbstlosigkeit wird zu Katharsis.
Onbaatzuchtigheid wordt tot loutering.
Leeuw Mitleid wird zu Freiheit.
Medelijden (erbarmen) wordt tot vrijheid.
Jonkvrouw Höflichkeit wird zu Herzenstakt.
Vriendelijkheid (hoffelijkheid) leidt tot warm intermenselijk contact
(tact vanuit het hart).
Weegschaal Zufriedenheit wird zu Gelassenheit.
Tevredenheid wordt tot kalmte (gelatenheid, beheersing).
Schorpioen Geduld wird zu Einsicht.
Geduld wordt tot inzicht.
Boogschutter Gedankenkontrolle, Beherrschung der Zunge werden zu Wahrheitsempfinden.
Gedachtencontrolle en beheersing van de tong worden tot gevoel voor waarheid.
Steenbok Mut wird zu Erlöserkraft.
Moed wordt tot kracht voor verlossing.
Waterman Verschwiegenheit ( Diskretion) wird zu Meditationskraft
Zwijgzaamheid ( discretie ) leidt tot kracht voor meditatie.
Vissen GroBmut wird zu Liebe.
Grootmoedigheid wordt tot liefde.

De 12 zintuigen

Ook de 12 zintuigen worden verbonden met de sterrenbeelden van de dierenriem, maar helaas is de rangschikking van deze zinnen t.o.v. de beelden niet altijd eensluidend. Hieronder volgen de indelingen zoals Fugger en Soesman die in hun boeken gebruikten. De indeling van Soesman is afkomstig van een schets die Steiner eens gemaakt heeft. Wie de zintuigen wil gebruiken als verdieping in de kersttijd kan zelf wel oefeningen bedenken die bij de zinnen horen. Bijvoorbeeld voelen hoe warm de handen van de ander zijn, het laten beslaan van een koud voorwerp dat van buiten naar binnen gehaald is enz. enz. Het boek van Albert Soesman: "De Twaalf Zintuigen" (Vrij Geestesleven) kan helpen bij een echte verdieping in dit onderwerp.

Gisella Fugger heeft haar boekje geschreven als oefenstof voor de 12 Heilige Nachten en verbindt de dierenriemtekens met de deugden, de zintuigen en een sprookje, dat in zekere zin bij de deugd past en legt ook uit waarom zij dat sprookje gekozen heeft. Op dit mo­ment (1999) is het boek er alleen nog maar in het duits en heet: "Die Spiegelung der zwölf Monatstugenden im Marchen" (Novalis Verlag).

Zij koos sprookjes uit de bundel van de gebroeders Grimm en dat zijn achtereenvolgend (beginnend bij de Ram):

 1. De goud­kinderen
 2. IJzeren Hans
 3. Trouwe Johannes
 4. Gelukkige Hans
 5. De witte slang
 6. De drie mannetjes in het bos
 7. De roetzwarte broer van de duivel
 8. Bontepels
 9. Klosje, schietspoel en de naald
 10. Vrouw Holle
 11. De twaalf broeders
 12. De kristal­len bol
Teken indeling Fugger indeling Soesman
Ram Ik-zin Ik-zin
Stier voorstellings(denk)-zin voorstellings(denk)-zin
Tweeling taal (spraak)-zin taal (spraak)-zin
Kreeft gehoor gehoor
Leeuw temperatuur-zin temperatuur-zin
Jonkvrouw gezichts-zin gezichts-zin
Weegschaal smaak tast-zin
Schorpioen reuk levens-zin
Boogschutter evenwichts-zin (zelf)bewegings-zin
Steenbok bewegings-zin evenwichts-zin
Waterman levens-zin reuk
Vissen tast-zin smaak

Sprookjes waarin het thema van de twaalf en/ of de dertiende voorkomt

Sprookjes van Grimm

 • De twaalf broers
 • Doornroosje
 • De twaalf jagers
 • Het Zeehaasje
 • De laars van buffelleer
 • De twaalf apostelen

Sprookjes uit Gascogne

 • De dertien vliegen

Sprookjes van Baba Jaga

 • Het sprookje van de ring met de twaalf windingen
 • Maria Morewna

Sprookjes van draken enz., van R. Manning-Sanders: Het slot van de gouden Zon

 • De dertiende zoon van de koning van Ierland
 • De twaalf broers.

Data

24 december Adam en Eva dag
25 december Kerstdag
26 december Stefanus ( 1ste christelijke martelaar)
27 december Johannes de Evangelist
28 december Onschuldige kinderen
29 december Jonathan of Nathan de profeet
30 december David
31 december Silvester (paus Silvester I)
1 januari Naamgeving van Jezus
2 januari Melchior
3 januari Caspar
4 januari Balthasar
5 januari Simeon (uit de tempel)
6 januari Driekoningen en Epifanie
Doop in de Jordaan

© Het Zonnejaar 1980 - 2024