menu

Het feest van Sint Jan

De Zonnejaargroep 

In het voorjaar klimt de zon steeds hoger en trekt ons mee naar buiten. Het is of wij samen met de planten uit de donkere winternacht omhoog gegroeid zijn naar het licht.

De sappen stromen, de wortels houden de aarde stevig vast, de bladeren ontplooien zich, de stengel buigt in de wind, en als bekroning gloeit de bloem de zon tegemoet.

Als de zon zijn hoogste punt heeft bereikt begint de zomer.

Even daarna, op 24 juni vieren we de naamdag van Johannes de Doper. Het Sint Jansfeest is dus iets verschoven t.o.v. het oude natuurfeest van de zomerzonnewende. De zon is al over zijn hoogste punt heen; hij gaat afnemen, eerst bijna onmerkbaar, in de herfst sneller tot het laagste punt bereikt wordt vlak voor Kerstmis.

Dat motief van het afnemen vinden we terug in het leven van Johannes de Doper.

Van oudsher werd het zomerzonnewendefeest buiten gevierd. Het Sint Jansfeest sluit daarbij aan. Met al onze zintuigen kunnen we waarnemen wat in de natuur leeft: de stevigheid van de aarde onder onze voeten, de beweging van het stromende water, de wind die onze kleurige linten laat wapperen, en tenslotte de dansende vlammen van het Sint Jansvuur.

We raken een beetje buiten onszelf van de warmte en het licht en het buiten-zijn. Wat ons houvast geeft is de strakke melodie van een lied, de strenge ritmen en vaste passen van een dans, en de regels van een spel.

In dit boekje staan enkele voorbeelden van de manier waarop je vorm kunt geven aan zo’n dag.

Vooral bij dit jaarfeest is het spelend en beweeglijk ingaan op gegeven situaties van wezenlijk belang, ook het gevoel van verbondenheid met vele anderen die hetzelfde feest willen vieren.

Voor de beslotenheid van het gezin zijn echter ook mogelijkheden te vinden om deze dag te vieren, in dankbaarheid voor alles wat leeft, in verbondenheid met de ganse schepping, zoals Franciscus van Assisi dit eens samenvatte in zijn Zonnelied:

O grote almachtige goede God, Wij loven en prijzen en danken U voor al Uw zegeningen. Wij zijn niet waard Uw naam te noemen, Want alles komt van U, o Heer.

Klik hier voor het hele Zonnelied van Franciscus... (bij AntroVista)

© Het Zonnejaar 1980 - 2024