menu

Goede Vrijdag

De Stille Week  

Alice Woutersen 

Vrijdag is de dag die aan de planeet Venus gewijd is, en is verbonden met vruchtbaarheid en liefde.

In het Duits, Nederlands en de Scandinavische talen is deze dag vernoemd naar de 'god' Frey (vrij) of zijn zuster Freyja (Vryja). Dit zijn geestelijke wezens die verbonden zijn met alles wat met vruchtbaarheid te maken heeft, zowel uiterlijk als innerlijk.

Voor ons innerlijk leven betekent dat liefde, fantasie, creativiteit, levend denken enz. Het zijn de krachten die de basis leggen voor de individuele vrijheid en de onbaatzuchtige liefde in de mens. Maar het is alleen de basis. Zij kunnen de mens niet de krachten geven om waarlijk vrij te worden.

Waarom wordt deze vrijdag 'goed' genoemd? Volgens de beschrijvingen in het Nieuwe Testament is het een dag van lijden en martelingen. Het begint met het verraad door de kus van Judas, en eindigt uiteindelijk met het sterven aan het kruis en de graflegging.

Het goede is niet verbonden met de daden van de mensen, maar met de grote omvattende liefde van Jezus Christus voor de mensheid. Hij heeft de Liefde opgebracht om het hele proces van deze Goede Vrijdag te doorlopen, opdat zijn bloed werkelijk fysiek in de aarde zou kunnen stromen en Hij tot in de dood mens werd (zie stille zaterdag).

Het bloed van Jezus bevatte al die krachten die de mens nodig heeft om een vrij mens te worden en het mensheidsideaal te verwezenlijken.

In de drie jaren dat Christus op aarde in het lichaam van Jezus geleefd heeft (van de doop in de Jordaan tot de dood op Golgotha) heeft Hij er aan gewerkt deze krachten zo te ontwikkelen, dat de mens ze op aarde kan gebruiken en in zijn innerlijk tot ontkieming kan laten komen.

Door deze krachten, die in ieder mens aanwezig zijn sinds het Mysterie van Golgotha, zal de mens in staat zijn door innerlijke ontwikkeling vrij te worden en vanuit die vrijheid de aarde om te vormen tot een kosmos van Liefde.

In de voorchristelijke tijd was de liefde nog verbonden met bloedsbanden en werd de mens door geestelijke wezens geleid en beïnvloed, zowel door goede als door slechte.

Nu zijn wij door innerlijke arbeid en geholpen door de Christuskracht die ieder mens doorstroomt, in staat op eigen benen te gaan staan. Vanuit die veroverde vrijheid kunnen wij de onbaatzuchtige liefde ontwikkelen en zo werken aan het ontstaan van de Kosmos van Liefde.

Ieder mens van goede wille kan sinds het Mysterie van Golgotha zijn steentje daartoe bijdragen, een proces waar wij nog vele levens mee bezig zullen zijn.

Goede Vrijdag is een heel bijzondere dag.

Voor de diepe inhoud van deze dag verwijs ik u naar de boeken van Emil Bock of Friedrich Benesch, of naar vele voordrachtcycli van Rudolf Steiner.

© Het Zonnejaar 1980 - 2024