menu

Een fikse wind is molenaarswind

Windmolentje aan stok met siersnijwerk  

De Zonnejaargroep 

Als u met een kleuter gaat wandelen is het goed er rekening mee te houden dat de kleine op een ge­geven moment iets anders wil dan kijken en vra­gen. Kortom, hij wordt moe!

Daarom neemt u vooraf een stevig vierkant stuk­je papier mee, gedeeltelijk vanaf de hoek naar het midden ingeknipt om er een molentje van te kun­nen maken, zoals we dat vroeger op de kleuter­school al deden.

In de buurt vindt u wel een takje om af te snijden en terwijl u de dreumes wat aan de praat houdt —of andersom — snijdt u wat versieringen in de bast. Als er aan het einde van het stokje een zij­tak voorkomt, laat u hiervan een stukje zitten om daar het molentje op te spelden zodat dit mooi vrij kan draaien.

Van moeheid is nu geen sprake meer en zelfs loopt de kleine hard voor u uit om het molentje maar vlugger te laten draaien. Thuis gaat u nog eens een mooier molentje ma­ken en als er geen zijtak aan de stok zit, kan een kort stokje, met rondgesneden kop, diezelfde dienst doen. Ook een kraal onder de kop van de speld — of spijker — zal het molentje gemakkelij­ker doen draaien.

© Het Zonnejaar 1980 - 2024