menu

Een danklied

De Zonnejaargroep 

Verkorte versie van het Zonnelied uit een spel over Franciscus, voor de 2e klas

Wij groeten u ster, met uw stralende licht.
Gegroet broeder wind en de wolk en de bliksemschicht.

Gegroet zuster water, verfrissend en rein,
Gegroet broeder vuur met uw vlammende schijn.

Gegroet bonte bloemen en kruiden zo schoon.
Gij zijt voor de aarde een kleurige kroon!

© Het Zonnejaar 1980 - 2024