menu

Draken

Mirjam Chamuleau 

Michaël vocht in de hemel zijn strijd met de 'draak' en verdreef Lucifer naar de aarde. En vanaf dat moment heeft de mensheid als geheel en ieder mens als individu met deze tegenstandersmachten, met deze 'draken' te maken.

De godheid heeft de mens geschapen om op aarde de onbaatzuchtige liefde te ontwikkelen...een lange weg te gaan! Want om onbaatzuchtig te kunnen liefhebben moet de mens eerst vrij worden. Vrij van begeerte, van dwang, van alle dingen die hem van buitenaf en van binnenuit kluisteren, onvrij maken.

Op deze lange weg naar vrijheid, naar liefde, wordt de mens begeleid door talrijke hemelse machten, maar ook door draken. En dat is maar goed ook, want zonder tegenstand kunnen we ons niet ontwikkelen. De mens is het enige wezen dat in twee werelden leeft, de mens is hemel- en aardeburger. Dat is waarom er ook twee machten zijn, Lucifer en Ahriman, die zich als het ware offeren om bij de mens beweging, ontwikkeling, vooruitgang te creëren. Wij beleven dit weliswaar niet als een offer als we ons door deze draken belaagd voelen, maar in wezen hebben deze machten hun eigen wezen en ontwikkeling in dienst van de mensheidsontwikkeling gesteld.

Aanvankelijk had de mensheid alleen met Lucifer te maken, later voegde Ahriman zich daarbij en samen proberen ze de mensheid te 'bewegen'. Aan ons, als mens, de taak om in die beweging staande te blijven, evenwicht te brengen, de draken te herkennen en aan onze 'gordelriem' te binden. Er is een prachtige afbeelding van de strijd van Joris met de draak,die laat zien hoe de jonkvrouw de draak aan haar gordelriem wegvoert nadat Joris hem verslagen heeft.

Maar voor we zover zijn dat we de draak kunnen aanbinden, moeten we de draken leren kennen, hun bewegingen leren doorzien, leren zien welke draak ons belaagt: is het Lucifer met zijn vele koppen, die ons als het ware van de aarde probeert af te trekken, die ons van de aarde wil vervreemden en die ons in een ijle wereld van illusies wil laten zijn? Of is het Ahriman, met net zoveel koppen, die ons naar de aarde toe wil trekken, aan de aarde wil ketenen en ons tot uiterst intelligente maar onvrije robots wil maken?

In deze tijd waarin de chaos toeneemt en de grote strijd, die op alle fronten gevoerd wordt steeds zichtbaarder wordt –oorlog, verdeeldheid, onbegrip, eenzaamheid– is het van levensbelang dat de mens, ieder mens, zich staande kan houden in deze verscheurdheid, in dit heen en weer zwaaien. Dat kan alleen als wij proberen 'in het midden' te staan, evenwicht proberen te vinden tussen de steeds harder trekkende draken, als wij ons eigen middelpunt vinden.

En om dat evenwicht te zoeken heeft de mens veel moed en vertrouwen nodig. Moed en vertrouwen krijgen we als we weten dat er (hemelse) machten zijn die ons willen helpen en waartoe we ons kunnen wenden!

Michaël is de grote helper in onze strijd tegen de draken. Het grote voorbeeld heeft hij ons gegeven. Als wij dat voor-beeld tot ons kunnen laten spreken, in ons kunnen laten leven, zullen we de moed en de kracht vinden om vanuit ons gevonden evenwicht onze eigen draken te verslaan. Geholpen door Michaëlskracht en... een andere belangrijke (goddelijke) kracht in onszelf, namelijk de humor. De relativerende, losmakende kracht van de humor. Humor, als krachtig wapen. Lucifer noch Ahriman kan daar tegen!

Als we in dat bewustzijn kunnen leven en de strijd aangaan, kunnen we een stapje verder komen in onze ontwikkeling als mens en mensheid!

© Het Zonnejaar 1980 - 2024