menu

De Stille Week

Lijdensweek, heilige week, de week van Palmpasen tot Pasen  

Fusien van den Ent 

Buiten toont de uitbottende natuur zich in haar stralendste feestkleed.

Wij proberen die week een reeks beelden te beleven.

Beelden die de mens oproepen tot werkelijk bewustzijn - beelden van strijd: uiterlijk met woorden, en innerlijke strijd - Beelden van hoogste broederschap, dienen, van het liefde-offer.

Beelden die je laten vermoeden wat werkelijk vrij, soeverein, waar MENSzijn is, ook in lijden, in grootste eenzaamheid, in sterven, dood, om door de dood tot opstanding te komen.

Buiten zien we het aardse, vaste in beweging gebracht en op een hoger niveau getild worden: dode, anorganische stof wordt tot leven, organische stof, wordt plant met bladeren en bloemen door licht- en warmtekrachten uit de kosmos: de zon, de maan, de planeten en de sterren werken in de wonderen van het leven hier op aarde: de wereld is één groot organisme.

Dat zien we niet alleen in de natuur om ons heen: we merken het ook aan de paasdatum, want het is Pasen op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart (nadat de zon door het lentepunt ging). Daarom zal in de Stille Week de maan vol zijn; de aarde staat dan tussen zon en maan. We zien dat veel afgebeeld op oude iconen: zon en maan aan weerszijde van het kruis.

De dagen van de week, die elk hun eigen kleur, klank, zielenstemming hebben, stemmen overeen met de zeven planetensferen. De oude Chaldeeën gaven de dagen van de week al dezelfde namen als de zeven 'bewegende hemellichamen’, de Romeinen deden het en wij ook: zondag - de zon, maandag - de maan, dinsdag - mars (frans: mardi), woensdag -mercurius (=Wodan), donderdag - jupiter (=Donar), vrijdag - venus (Venus - Freia), zaterdag - saturnus.

In de dagen van de Stille Week kunnen we de aard van de bijbehorende planetensfeer ook herkennen en ontdekken aan wat de Christus eraan toevoegt ('zie, ik maak alle dingen nieuw').

Emil Bock vertelt daarover in 'Jaarfeesten als kringloop door het jaar' en heel uitgebreid in 'van Jordaan tot Golgotha'. Hij noemt de week van palmzondag tot Pasen 'het mooiste compendium van het Christuswezen dat denkbaar is'.

Wanneer wij niet, zoals gebruikelijk, alleen de goede vrijdag vieren, maar de hele week in ons bewustzijn brengen, zien wij Christus weer als oneindig veel meer dan 'duldende man van smarten': als strijder en overwinnaar.

© Het Zonnejaar 1980 - 2024