menu

De ontwikkeling van mens en aarde

De Zonnejaargroep 

Deze ontwikkeling gaat vanuit een geheel geestelijke wereld door onze zichtbare tastbare wereld weer naar een geestelijk bestaan. Wij kregen ons fysieke, ons levens- en ons zielelichaam, de kiem van ons Ik en de kiemen voor de ziel- en geestelijke ontwikkeling. Wij hebben op aarde de mogelijkheid ons Ik te ontwikkelen door oefenend aan de ziele-ontwikkeling te werken.

Onze planeet Aarde is tegelijk met de mens ontwikkeld. Ze maakte drie hoofdfasen door voordat ze geworden is tot wat we nu de Aarde noemen. In de vorige fase (oude Maan-fase) was ze groter, niet vast, maar bestond uit vloeibare substantie en lucht en warmte. Daarvoor was ze nog groter en bestond uit lucht en warmte (oude Zon-fase) en daarvoor was ze zo groot als nu de baan van de huidige planeet Saturnus en bestond ze alleen uit warmte. Deze vier fasen worden in de antroposofie aangeduid met planetennamen.

Overzicht van de ontwikkeling tot nu toe

fase met element de mens kreeg van de
oude Saturnus vuur fysiek lichaam Tronen=Geesten van de Wil
oude Zon
lucht en vuur
ether/levenslichaam Kyriotetes=Geesten van de Wijsheid
oude Maan
water, lucht en vuur
astraal/zielenlichaam Dynameis=Geesten van de Beweging
Aarde aarde, water, lucht, vuur Ik - ontwikkelt de ziel Exousiai = Geesten van de Vorm

In toekomstige fasen voltooit de mens de ontwikkeling tot

Jupiter-fase geestzelf
Venus-fase levensgeest
Vulcanus-fase geestesmens

Ons fysieke lichaam draagt ons, omhult, beweegt en laat ons waarnemen Ons etherlichaam (=vormkrachtenlichaam =levenslichaam) zorgt voor groei, voortplanting en verzorgt relaties tussen stoffen, wezens en tussen hemel en aarde. Het brengt het geestelijke tot openbaring.

Het astraallichaam (=zielenlichaam) is onze binnenwereld. Sympathie- en antipathiekrachten reageren op de buitenwereld. Denkend, voelend en willend werkt daarin onze ziel.

De hiërarchiën

In de geestelijke wereld is voor ons het allerhoogst denkbare de sfeer van de Triniteit, de Vader, Zoon en Heilige Geest alleen bereikbaar voor de hoogste Hiërarchie.

De eerste Hiërarchie: de allerhoogste geesten, die direct om God heen staan. Kracht-geesten, zij werken vanuit de twaalfheid.

 • Serafijnen, Geesten van de Liefde.
 • Cherubijnen, Geesten van de Harmonie.
 • Thronen, Geesten van de Wil: scheppen het fysieke lichaam.

De tweede Hiërarchie: de Licht-geesten schenken wijsheid, leven, beweging en vorm.

 • Kyriotètes, Wereldleiders, Geesten van de Wijsheid: scheppen het etherlichaam.
 • Dynameis, Wereldkrachten, Geesten van de Beweging: scheppen het astraallichaam.
 • Exoueiai, Openbaarders, Geesten van de Vorm: geven alles vorm en schenken de mens het Ik.

De derde hiërarchie staat het dichtst bij de mens; zij werken in de mensenziel.

 • Archai, Oerkrachten, Geesten van de Persoonlijkheid: tijdgeesten.
 • Archangeloi, Aartsengelen, Geesten van het Vuur: volksgeesten.
 • Angeloi, Engelen, Geesten van de Schemering: beschermengelen.

Zie verder:

 • het Michaël-boekje van het Zonnejaar
 • H.W. Schroeder 'De hemelse Hiërarchiën’ (Christofoor)
 • De Aartsengelen (Pentagon)
 • Rudolf Steiner G.A.102, 110, 136, 121

© Het Zonnejaar 1980 - 2024