menu

De Kosmos mens

Miniatuur Hildegard van Bingen 1240  

Christja Mees-Henny 

Hildegard van Bingen leefde van 1098 tot 1179 in de Duitse Rijnstreek/ Haar naam betekent: reddende beschermende heldenjonkvrouw.

Zij werd door Benedictijnse nonnen in het klooster Jutta opgevoed, had een helderziende begaving, en omdat zij verder ook universeel hoog begaafd was, werd zij al vroeg abdis en bestuurde later mede de beide dochter kloosters Rupertsberg en Eibingen.

Op haar 42ste jaar had zij een visioen, een belevenis van het Goddelijke Licht en vuur dat op haar neerdaalde en haar inspireerde: De woorden van Christus begeleiden haar sinds dien haar hele leven lang: "Ik ben het Licht der wereld, wie mij navolgt zal niet in de duisternis wandelen, maar zal het Licht des Levens hebben."

Zij kreeg een Goddelijk bevel om al haar Licht belevingen op te schrijven zoals zij ze van God ontvangen had, en door de officiële erkenning van haar geschriften door paus Eugen III viel alles wat zij tot stand bracht onder kerkelijke bescherming en behield zij hoog aanzien. Diepgaande interessen en waarnemingen van het wonder in de natuur, van mensen, dieren, planten, kruiden, stenen, en wolken, brachten haar tot beschrijvingen en het vormen van het begin van een natuurkunde, een beeldenboek van Gods schepping, vol openbaring, harmonie en doelmatigheid.

O Kraft der Weisheit
O Kraft der Weisheit, umkreisend die Bahn,
die eine des Lebens,
ziehst um das All die Kreise,
alles umfangend!
Drei Flügel hast du:
In die Höhe empor schwingt der eine,
auf der Erde müht sich der zweite,
und allüberall schwingt der dritte.
Lob sei dir, Weisheit, würdig des Lobes!

De kosmos mens - miniatuur Hildegard van Bingen. 1240

Hierbij was zij een zeer sociaal bewogen persoonlijkheid. Als non ging zij op reis door het Rijnland, bezocht de plaatsen Mainz, Keulen en Bamberg, predikte tegen de kerk en het ongelijk op marktplaatsen, nam het voor de erkenning van vrouwen rechten op en kwam natuurlijk met de ergste verwordenheid van de wereld in die tijd in aanraking. Dat deerde haar niet, zij wilde de tijdgeest tegemoet treden en ondanks haar voortdurende zwakke gezondheid werd zij toch 82 jaar.

Zij was een heilige, een navolgster van Jezus Christus. Heiligen leiden ons naar een nieuw Godsbeleven, naar een doorbraak die het huidige culturele verval doorbreekt.

Zij was een Christelijke profetes, die de mensen heel duidelijk kon maken dat er twee wegen te gaan zijn in het leven: 1 De weg naar het Leven, of, 2 De weg naar de ondergang.

Naast haar kunstzinnige begaving: als dichteres en schilderes, was zij ook muzikaal. Zij componeerde, en haar liederen en muziek zijn lof aan God. Haar boodschap is steeds: wij moeten instaan voor de Waarheid in de wereld.

Literatuur Hildegard von Bingen
Liederen met een voorwoord van Walter Nigg.

De kosmos mens, miniatuur Hildegard van Bingen 1240

Hildegard zit beneden in de linker hoek kennelijk "de kosmosmens" te bestuderen. Wat ziet zij? Wat zien wij?

De mens in een kosmische cirkel opgenomen. De cirkel heeft een bepaalde, indeling door gouden lijnen gedeeltelijk door dieren koppen aan de periferie gestructureerd. De vier elementen zijn waar te nemen; de ronde aarde in het midden, de lucht met wolkjes die goed bekeken vogels zouden kunnen zijn er om heen. Van de donkere wolkjes, (zijn die óók gedierten? water dieren?) stralen energieën op de mens af.

De mens is omgeven door een ring van water, daar om heen zijn ook dieren koppen waar te nemen Alles omvattend, als een grote rode mantel waar de voetjes en het rokje onder uit komen zien we de Sofia, de alwijsheid van de schepping, op het hoofd door Christus of Godvader geinspireerd.

© Het Zonnejaar 1980 - 2024