menu

Daar kwamen drie koningen met een ster

Overige auteurs 

3
Och! sterre ge moet er zo stille niet staan!
We moeten nog t'avond naar Bethlehem gaan!

4.
De sterre ging voren, ze volgden ze naar,
Totdat ze bij koning Herodes waar.

5.
Herodes die sprak met een valsen hart:
'Hoe ziet er die jongste van u zo zwart?'

6
'Al ben ik zwart, ik ben wel bekend:
Ik ben de koning van Oriënt.'

7.
Zij gingen toen, met hun grote trein
Naar Bethlehem, dat stedeke klein.

8.
Zij hebben vol ere en grote ootmoed
Dat kindeke Jezus zo vriend'lijk gegroet.

9.
Zo kleine kind, zo grote God:
Een zalig Nieuwjaar verleen' ons God!

© Het Zonnejaar 1980 - 2024