menu

Aarde

Christja Mees-Henny 

De duisternis van de aarde draagt met haar mineralen, en uit kristallen opgebouwde hardheid de voorwaarde tot alle leven in zich.

Haar duisternis is de schoot waaruit alle leven en vernieuwing voortkomt.

Zowel de mens, het dier en de plant zijn levende wezens, die groeien en gedijen onder invloed van de vier elementen: aarde - water - lucht - en warmte.

Als we buiten in de natuur naar alle planten en bloemen kijken, en er dan over nadenken, kunnen we tot de conclusie komen dat dezelfde vormkrachten die in de plant werken, dat ook in de mens doen, maar dan in omgekeerde vorm.

Zij werken door in onze voeding, de mens ontwikkelt zijn geestkracht daaruit.

Het plantaardige voedsel is geen dode stof, maar leeft, en treedt daarom in actieve wisselwerking met alle vormkrachten van het menselijk organisme.

Dit beeld toont de overeenkomsten.

Dit beeld toont de verschillen.

1. Met de wortel dringt de plant in de donkere vochtige vaste aarde en neemt daaruit mineralen en zouten op.

2. In de bloem met de ontwikkeling van vrucht en zaad is de plant geheel overgegeven aan de licht- en warmtekrachten van de kosmische omgeving. 3. Met stengel en blad leeft zij in rythmische ordening tussen beiden.

Wij kunnen bij de mens ook drie overeenkomstige gebieden naar vorm en functie onderscheiden:

1. Het hoofd met zenuw- en zintuigstelsel zorgt voor contact met de fysieke omgeving (waarneming met de zintuigen). In dit proces worden veel levenskrachten gebruikt.

2. Het stofwisselings- en ledematenstelsel is het gebied van warmte waaruit nieuw leven ontstaat.

3. De ademhaling en bloedsomloop, die voedend en rythmisch ordenend daartussen leven.

We zien zo dat wat bij de plant boven is, bij de mens beneden te vinden is, en omgekeerd.

Zo kunnen we tot de ontdekking van de analogiën komen dat:

1. De wortelgebieden van de plant het zenuw-zintuigstelsel van de mens voeden.

Eet worteltjes, bieten, aardappels, enz.

2. De bloemen, vruchten en zaden van de plant het stofwisselings- en ledematenstelsel van de mens activeren.

Eet artisjokken, vruchten, noten enz.

3. De plantendelen uit het blad- en stengelgebied hart en longen van de mens ondersteunen. (In de geneeskunde wordt voor het hartmiddel Digitalis het blad Folia Digitalis gebruikt.)

Eet spinazie, sla, kool, andijvie enz.

Aarde, mens en kosmos zijn met elkaar verbonden.

Literatuur: Voeding en bewustzijn, Rudolf Steiner, uitgeverij Vrij Geestesleven.

Antroposofische voedingsleer, Udo Rensenbrink, uitg. Vrij Geestesleven.

© Het Zonnejaar 1980 - 2024