menu

Aanwijzingen over de Kerstboomtekens

Christja Mees-Henny 

Voor diegenen die bij de versieringen van de kerstboom het accent willen leggen op de mens en de mensheidsontwikkeling, is het zinvol om de boom te tooien met 30 rode rozen en 3 witte rozen aan de top, als beeld van de 30 levensjaren van Jezus, en de 3 levensjaren van Christus na de doop in de Jordaan. De rozen zijn tussen het groen het symbool van de overwinning van het eeuwige over het tijdelijke. Echte rozen zijn natuurlijk prachtig, maar we kunnen ze ook heel mooi van zijdevloei maken.

Rudolf Steiner heeft 7 voorchristelijke symbolen als tekens in de kerstboom geïntroduceerd, zij kunnen van dubbel goudkarton of van verguld hout worden gemaakt.

Vierkant

Het symbool voor de vierledigheid van de mens: fysiek lichaam, etherisch (levenskrachten) lichaam, astraal (ziele) lichaam en Ik (wezenskern).

Driehoek

Het symbool voor de hogere wezensdelen van de mens: geestzelf, levensgeest en geestmens.

Tarok

Beeld voor het boek TOTH dat door de Egyptische ingewijden gelezen kon worden. Beschrijft de gebeurtenissen in de wereld van het begin (A Alpha - onbewust Godsbeleven) tot het eind (Q Omega - bewust Godsbeleven).

Tao

Het teken voor de allesdoordringende godheid. De bewoners van het oude Atlantis konden de Tao-klank horen; dit is het geluid van het goddelijke in de natuur.

Pentagram

Het symbool voor de zich ontwikkelende mens, die zich richt naar het licht wat in de toekomst uit de duisternis ook in hem geboren zal kunnen worden en door hem worden uitgestraald.

Deze symbolen worden zó in de boom gehangen dat zij een kruis vormen. Van Pentagram tot vierkant langs de stam verticaal naar beneden en de Alpha en de Omega van links naar rechts in horizontale lijn iets boven het teken Tarok.

Daarbij kunnen de 7 tekens van de 7 planeten in een zich opwaarts bewegende spiraal in de boom gehangen worden, eveneens gemaakt van dubbel goudkarton of van met goudverf beschilderd hout.

Saturnus
Zon
Maan
Mars
Mercurius
Jupiter
Venus

Saturnus beneden bij het vierkant. Het pentagram siert de top van de boom. Deze planetentekens geven de beweging in ons zonnestelsel aan en zijn de herinneringen aan de 7 grote ontwikkelingsfasen van aarde en mensheid.

Het is mooi als de boom 12 of 13 honingkaarsen draagt, uitdrukking van de 12 lichten van de kosmische dierenriemtekens aan de hemel. Een grote boom zal 33 kaarsen kunnen dragen, uitdrukking van de 33 levensjaren van Christus.

Sjablonen voor de tekens

klik hier voor de sjablonen van de kerstboomtekens.pdf

Literatuur

  • Rudolf Steiner, Tekens en Symbolen van het Kerstfeest
  • Rudolf Steiner, Wetenschap van de geheimen der ziel

© Het Zonnejaar 1980 - 2024