Water

Christja Mees-Henny

Verreweg het grootste deel van de aarde is bedekt met water. Het vult de zeeën en oceanen, het doortrekt de aarde tot in de diepste diepten, en ligt als een fijne doorschijnende mantel in de atmosfeer om onze planeet heen. Het voedt alles wat leeft en groeit als levenswater, met een dynamische levenskracht.

Want dynamisch is het. Helder en zuiver borrelt en spuit het vanuit de diepten tégen de zwaartekracht in naar boven, doordrenkt de aarde en begint zijn doelbewuste weg als beek of stroompje naar beneden, verbreedt zich tot rivier, en stort zich tenslotte uit in de open wijde zee waarin alle afzonderlijke waterdruppels één eenheid vormen.

Als damp stijgt het dan omhoog, om later weer als regen naar beneden te stromen, en zich te verbinden met de aarde. Zo is dit een eeuwig durende kringloop, een eeuwig voortgaande beweging van energieën.

Als mens zijn we een stukje van de aarde, en bestaan voor ruim 80% uit water.

Ons stromende bloed is de drager en de voedster van de energieën van ons ik, maar ook van ons emotionele zielenleven. Het voedt ons lichaam en wekt voortdurend nieuwe levenskracht.

Het water als beeldende uitdrukking van het onbewuste heeft Jung vele malen beschreven.

Rudolf Meyer zegt in verband met gedachten over het imaginatieve element in volkssprookjes: Mensen die bij het water wonen en leven, bewaren vaak langer een toestand welke de ziel niet helemaal doet overgaan uit het droomleven tot het wakende klaar omlijnde dagbewustzijn. Dag aan dag vele uren uitzien naar de golven maakt de ziel wijd; ja het doet de verre etherische krachten zachtjes uit de lichamelijkheid treden.

En Goethe schrijft in zijn 'Gezang der geesten boven de wateren':

En zoals de maan het water in de zeeën en de sapstromen in de planten op de aarde aantrekt, en terug laat vallen als eb en vloed, zo heeft hij ook invloed op onze bloed- en sapstromen én onze emoties. Deze kracht beleven we bij iedere volle maan (d) weer.

Dezelfde weg die de maan door de dierenriemtekens heen in één maand aflegt, bewandelt de zon in één jaar. En zoals de maan, elke maand weer, invloed heeft op het water van de zeeën, de sapstromen in de aarde, ons lichaam en onze emoties (vaak onbewust), zo heeft de zon, ieder jaar door de seizoenen heen , óók invloed op de bewegingen van het water op de aarde, ons lichaam en onze gevoelens.

Wij zijn een micro cosmos, levend in een macro cosmos, en onafscheidelijk verbonden door dezelfde wetmatigheden.

Op 21 juni staat de zon op haar hoogst. Vanaf 21 december is zij begonnen met stijgen, en als we in het voorjaar waarnemen wat er gebeurt in de natuur, dan is het alsof de zon waterstromen in de vorm van plantensappen en groeikrachten uit de aarde trekt met haar enorme levitatiemacht, tégen de zwaartekracht in.

De aarde ademt haar door water gedragen energieën uit, aangetrokken door de zon, en in de midzomer is het gehele aardoppervlak als het ware omgeven met circulerende sapstromen, als één bewegende uiterlijk dynamische energie.

Zouden we de zichtbare materie van hout en blad wegdenken, dan kunnen we ons voorstellen dat de aardbodem met een wand van hoge en lage waterfonteintjes overdekt is.

Ook dat proces van uitademing tot het uiterste herkennen we in onszelf.

We beleven elke zomer weer hoe moeilijk het is onszelf te concentreren op een moeilijk boek, en hoé graag we er op uit gaan naar buiten, fietsen, wandelen...of dromend in de wolken vanuit het groene, met bloemen bezaaide gras.

We hebben de neiging uít onszelf te vliegen, te zweven, te zijn net zoals het water sinds het voorjaar uit de aarde barst.

Met Johannesfeest beleeft dat gevoel zijn hoogtepunt als de natuur zich bijna te barsten bloeit, en er over het vuur gesprongen wordt.

En daar de vreugde alles in beweging brengt wat in de mens aanwezig is - zal zij hopelijk ook de diepere ernstige krachten in hem wekken...

"Ik moet afnemen - Hij moet groeien" zei Johannes de Doper. De kracht in de uiterlijke natuur zal afnemen, en zich in de aarde terugtrekken naar de herfst en de winter toe. De kracht in de innerlijke persoonlijkheid zal van nu af aan toenemen, en als een innerlijk licht met Kerstmis beleefd kunnen worden.

In het Zomerspel van Jan Klaassen en Katrijn ('4 grote Jan Klaassenspelen', uitg. Christofoor), kunnen de kinderen beleven hoe de watergeest Katrijn te pakken krijgt, en macht over haar heeft omdat Jan Klaassen vergeten is de gewijde kaars bij het roeien mee te nemen. Wie niet het licht van zijn Ik-bewustzijn ontsteekt bij het roeien over al dat water in deze zomertijd, raakt té veel buiten zich zelf, verliest de zin voor de realiteiten, en is de prooi van de watergeest!

Gelukkig komt 'de witte koning' Jan Klaassen te hulp, en brengt hem een licht waarmee hij door het water kan schijnen en zijn Katrijntje kan verlossen.

Er is een laatste scene aan het zomerspel toegevoegd door de schrijfster.

Katrijn blijft niet beneden in het water zoals het slot in het boek ons toont, maar komt dóór de gootsteen weer boven, terug in haar eigen keuken.

Jan Klaassen zet dan het licht waarmee hij de watergeest overwon voor altijd op haar keukentafel!

Klik hier... voor de volledige tekst van dit Jan Klaassenspel.

.

Het water onderzoek van Dr Emoto

Dr Emoto, een Janpanse arts, heeft baanbrekend onderzoek gedaan naar de wonderkracht van water. Over de hele wereld heeft hij watermonsters van beken, rivieren en meren onderzocht naar de mate van vervuiling of helderheid.

Het blijkt nl. dat helder water bij invriezen prachtige kristallen vormt, terwijl vervuild water bijna geen kristallen maakt of zelfs een beeld van chaos geeft.

Nog bijzonderder is dat water kennelijk een vermogen van waarnemen en een geheugen heeft. Dit maakt Dr. Emoto zichtbaar, door zijn proeven waarbij hij verschillende mensen woorden tot water (bv. in een schaal) laat spreken. De daarna bevroren waterdruppels uit die schaal reageren met verschillende kristalvormen.

Positieve woorden, gebeden en uitdrukkingen van schoonheid, bleken gave en perfect gevormde ijskristallen op te leveren, terwijl negatieve emoties, gedachten en woorden resulteerden in misvormde ijsformaties.

Aangezien de mens, maar ook de hele aarde voor 70% uit water bestaat, is de gedachte reeël dat met dit fenomeen wordt aangetoond dat gedachten en emoties, positief of negatief, op onze geestelijke en fysieke gezondheid persoonlijk én mondiaal grote vormende invloed hebben.

Dr Emoto heeft veel publicaties op zijn naam staan met prachtige foto's van water in verschillende omstandigheden, verschillend gevormde ijskristallen.

Literatuur

'Water weet het antwoord',

'De boodschap van water, de wonder wereld van water kristallen.'

Uitg. Ankh-Hermes bv. Deventer.

uit het boekje Sint Jan

pagina afdrukkenShare on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInTell a friend

AntroVista